Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Ferwerter Iisclub om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
Om de contributie, zoals vermeld op www.ferwerteriisclub.nl, van bovenstaand IBAN af te schrijven
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
Ik betaal in 1x Ik betaal in 3 termijnen (toeslag €7.50)
 
Schaatspas Elfstedenhal € 5.00
Ik ben al in het bezit van een schaatspas Ik ben nog niet in het bezit van een schaatspas
pasnummer
 
Trainingsvoorkeur
maandag 18.30 - 19.30 A junioren en ouder (WACHTLIJST)
Dinsdag 17.35 - 18.35 C/B junioren
Dinsdag 18.55 - 19.55 C/B junioren en ouder **
Woensdag 18.25 - 19.55 A-junioren en ouder/ geoefende rijders en marathon
Donderdag 17.30 - 18.35 Pupillen en Junioren C/B
Vrijdag 18.55 - 19.55 C/B junioren en ouder
Zaterdag 16.00 - 17.00 Pupillen Zaterdag 16.00 - 17.00 Jeugdschaatsen
Zaterdag 17.15 - 18.15 alle cat. (gemiddelde snelheid) Zaterdag 17.00 - 18.00 Jeugdschaatsen
Zaterdag 18.30 - 19.30 alle cat. (snel)
De groepsplanner zal trachten uw trainingsvoorkeur te realiseren. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt er contact opgenomen
** tijdens deze uren verzorgt een andere ijsclub de trainingen
 
Vrijwilligers
Ferwerter Iisclub draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Ferwerter Iisclub te betrekken.
Je kunt onderstaand aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie evenementen
Anders, nl.
 
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van Ferwerter Iisclub.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking