Contributie

 

Contributie 2024 – 2025

 

Pupillen 9 jaar en jonger:       € 157,00, lidmaatschap inclusief één training per week
Pupillen 10 jaar en ouder:       € 172.00, lidmaatschap inclusief één training per week
BC junioren        :       € 187.00, lidmaatschap inclusief één training per week    
A junioren en ouder:    € 202.00, lidmaatschap inclusief één training per week

  • 1 juli 2024 is de peildatum voor het bepalen van de leeftijd.
  • Bij bovenstaande contributie is het lidmaatschap van de KNSB inbegrepen
  • Elke extra training per week is € 20,- goedkoper dan het basistarief doordat de kosten van de KNSB 1x worden doorberekend.
  • Het tarief voor de marathon training van 1,5 uur op woensdag, is het standaardtarief * 1,5.
  • De vermelde tarieven gelden voor één schaatsseizoen, op basis van éénmalige incasso. Voor een incasso in 3 termijn geldt een toeslag van € 7.50
  • De tarieven gelden voor elk lid, ook als er meer leden uit één gezin schaatsen. Voor elk lid worden dezelfde kosten gemaakt i.v.m. afdrachten, trainersinzet e.d.

Het bestuur van de Ferwerter Iisclub heeft het onderstaande contributievoorstel gepresenteerd in de ledenvergadering van 05 april 2024 te Leeuwarden. De aanwezige leden hebben ingestemd na kennis te hebben genomen van de toelichting.

Betalingsgegevens

KvK: 40002325 // penningmeester@ferwerteriisclub.nl // Kleasterwei 39 9172 GN Ferwert

Onze bankgegevens: NL03 RABO 0343 3365 45 t.n.v. Ferwerder IJsclub