Contributie

 

Contributie 2023 – 2024

 

Pupillen 9 jaar en jonger:       € 150,00, lidmaatschap inclusief één training per week
Pupillen 10 jaar en ouder:       € 165.00, lidmaatschap inclusief één training per week
BC junioren        :       € 180.00, lidmaatschap inclusief één training per week    
A junioren en ouder:    € 195.00, lidmaatschap inclusief één training per week

  • 1 juli is de peildatum voor het bepalen van de leeftijd.
  • Elke extra training per week is € 20,- goedkoper dan het basistarief door besparing op de administratiekosten.
  • Het tarief voor de marathon training van 1,5 uur op woensdag, is het standaardtarief * 1,5.
  • De vermelde tarieven gelden voor één schaatsseizoen, op basis van éénmalige incasso. Voor een incasso in 3 termijn geldt een toeslag van € 7.50
  • De tarieven gelden voor elk lid, ook als er meer leden uit één gezin schaatsen. Voor elk lid worden dezelfde kosten gemaakt i.v.m. afdrachten, trainersinzet e.d.

Het bestuur van de Ferwerter Iisclub heeft het onderstaande contributievoorstel gepresenteerd in de ledenvergadering van 29 april 2022 in Ferwert. De aanwezige leden hebben ingestemd na kennis te hebben genomen van de toelichting.

Betalingsgegevens

KvK: 40002325 // penningmeester@ferwerteriisclub.nl // Kleasterwei 39 9172 GN Ferwert

Onze bankgegevens: NL03 RABO 0343 3365 45 t.n.v. Ferwerder IJsclub