Wijziging trainingsuren buitenbaan

Wijziging trainingsuren buitenbaan

Via dit formulier kun je een extra trainingsuur aanvragen, een trainingsuur wijzigen of eventueel een trainingsuur laten vervallen. Vul dit formulier in, voordat je op het nieuwe trainingsuur verschijnt. Dan zijn de trainers op de hoogte en kun je ook gewoon meedoen.
    Ondergetekende gaat akkoord met het huishoudelijke reglement van Ferwerter Iisclub en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de “Ferwerter Iisclub” om periodiek van zijn/haar bovengenoemde bank/girorekening bedragen af te schrijven wegens verschuldigd lesgeld, lidmaatschap Ferwerter Iisclub en administratiekosten. Gaat tevens akkoord met gewijzigde bedragen die voorgesteld en aangenomen zijn in de ledenvergadering. Het betreft de aanpassing van lesgelden en de verhoging i.v.m. het bereiken van de seniorenleeftijd vanuit de categorie ‘jeugd’. ‘Jeugd’ is voor 1 juli van het betreffende seizoen 12 jaar of jonger, daarna gaat het seniorentarief in. Ons Incassant ID is: NL17ZZZ400023250000 en betreft de Ferwerder IJsclub te Ferwerd Indien ondergetekende het niet eens is met een afschrijving kan hij/zij deze binnen 1 maand zonder opgaaf van reden ongedaan laten maken.
  • Heeft u nog een aanvullende opmerking of vraag, dan kunt u deze hier kwijt.