Technische Commissie

De Technische Commissie(TC) heeft als taak vorm en invulling te geven aan het technisch beleid van de vereniging. Dit takenpakket bestaat  onder andere  het indienen van beleidsvoorstellen, het regelen van trainers, het in overleg met de trainers samenstellen van trainingsgroepen en het organiseren van activiteiten, zoals clubwedstrijden. Ook zorgt de TC voor de juiste begeleiding bij wedstrijden. Als club krijgen we regelmatig uitnodigingen om mee te doen met Interclubwedstrijden welke georganiseerd worden door andere verenigingen. De TC nodigt hiervoor de rijders van de Ferwerter Iisclub uit die de club vertegenwoordigen bij deze wedstrijden.

Voor vragen over trainingen, trainingstijden, groepsindeling en wedstrijden van de Ferwerter iisclub, alsmede opmerkingen, aanbevelingen en tips kun je mailen naar tc@ferwerteriisclub.nl, of kom persoonlijk naar één van ons toe. Vragen over lidmaatschap en betalingen kun je stellen aan de ledenadministratie@ferwerteriisclub.nl.

Voor clubkleding kun je terecht bij Albertje Stormer via clubkleding@ferwerteriisclub.nl.
Mocht u behoefte hebben om contact te hebben met een vertrouwenspersoon, dan is dit ook mogelijk via de TC.

De Technische Commissie bestaat uit:

• Yildau Visser – Voorzitter
• Jeltje Visser –  Secretariaat
• Douwe Brouwer – Hoofdtrainer & trainerszaken
• Klaas Elting – Groepsindeling en passen
• Petra Visser Hooijenga –  Wedstrijdzaken
• Jurgen Straver – Communicatie