Accommodaties

De accommodaties waar de STG het meest gebruik van maakt zijn:

Leeuwarden

Elfstedenhal
Fryslânplein 1
8914 BZ Leeuwarden

info@elfstedenhal.frl
058 – 213 55 55

Activiteiten: Schoolschaatsen, schaatslessen vanaf 6 jaar, ijshockey, kunstrijden, shorttrack en curling

Skeelerbaan Ferwert

Hegebeintumerdyk 16a 9172 GP Ferwert