Natuurijs zaken

De schaatstrainingsgroep is nog altijd nauw verbonden met de natuurijsbaan in Ferwert, waar de roots van de Ferwerter Iisclub liggen. De natuurijsbaan wordt al sinds jaar en dag beheert en onderhouden door een clubje enthousiaste vrijwilligers. Erg belangrijk, want het materiaal en de voorzieningen zijn hierdoor altijd in opperbeste staat.
En zodra het ijs dan sterk genoeg is, zorgen deze mensen ervoor dat we weer met zijn allen kunnen genieten van het schaatsen op buitenijs; taken die hierbij horen;
– Het hokje openen voor publiek
– Kluunmatten uitrollen
– Bankjes opstellen
– Met palen de baan uitzetten
– Zorgdragen voor de muziek
– Organiseren van wedstrijdjes
– Het ijs vegen
– ’s Avonds de verlichting aanzetten
– & natuurlijk zorgen voor koek & zopie en gezelligheid
En denk er om: onze Rigt weet precies wie betalend lid is! Geen lid; dan per keer €2,- betalen aan de kassa.

De Natuurijs zaken worden geregeld door:

06-30883932

Jan van der Wal
06-22525040

Mathijs Sterk
06-13033973

Leo van der Veen
06-46173131

Joute Bouma
joutebouma@hotmail.com
0518-412435