Natuurijszaken

De schaatstrainingsgroep is nog altijd nauw verbonden met de natuurijsbaan in Ferwert, waar de roots van de Ferwerter Iisclub liggen. De natuurijsbaan wordt al sinds jaar en dag beheerd en onderhouden door een clubje enthousiaste vrijwilligers. Erg belangrijk, want het materiaal en de voorzieningen zijn hierdoor altijd in opperbeste staat.
En zodra het ijs dan sterk genoeg is, zorgen deze mensen ervoor dat we weer met zijn allen kunnen genieten van het schaatsen op buitenijs; taken die hierbij horen;
– Het hokje openen voor publiek
– Kluunmatten uitrollen
– Bankjes opstellen
– Met palen de baan uitzetten
– Zorgdragen voor de muziek
– Organiseren van wedstrijdjes
– Het ijs vegen
– ’s Avonds de verlichting aanzetten
–  En natuurlijk zorgen voor koek & zopie en gezelligheid

Geen lid? Dan betaal  je per keer €2,- betalen aan de kassa.

De Natuurijszaken worden geregeld door:

Jan van der Wal
06-22525040

Marten de Jong
06-53263587

Joute Bouma
joutebouma@hotmail.com
0518-412435