Fietstraining

Het fietsen organiseren we buiten de vereniging om, omdat daar vaak een groot aantal fietsers van buiten de club aan meedoet. Voor vragen over het fietsen en om je daarvoor op te geven stuur je een mail naar Douwe Brouwer via dhbrouwer@hotmail.com. De kosten ad € 20,00 om mee te doen reken je contant  tijdens de eerste training op woensdag 13 april af bij Douwe Brouwer. De fietstraining start iedere woensdag om 19.00 uur bij de Gemeentewerf in Ferwert.