Hall of Fame

In de “Hall of Fame” nemen we per seizoen de schaatsers op, die het beste hebben gepresteerd in hun categorie. Daarnaast onderscheiden we het schaatsende lid, dat de meeste progressie heeft geboekt. Ook roepen we ieder seizoen een lid van verdienste uit als waardering voor een lid, dat zich op bijzondere wijze voor de Ferwerter Iisclub heeft ingezet.

  Pupillen  
Jaar Jongens Meisjes
2019  Mats Bendijk  Mayke Vriesinga
2018  Mats Bendijk  Mayke Vriesinga
2017  Hylke de Boer  Silke Hijma
2016  Gert Wierda  Roelie Kroondijk

 

Junioren C
Jaar Heren  Dames
2019  Hylke de Boer  Silke Hijma
2018  Gert Wierda  Silke Hijma
2017  Gert Wierda  Lisanne Postma
2016  Jur Veenje  Jikke Rian Wierda

 

 Junioren B
 Jaar  Heren Dames
 2019  Gert Wierda  Roelie Kroondijk
 2018  Jur Veenje  Simone Veenstra
 2017  Jur Veenje  Jikke Rian Wierda
 2016  Niels Visser  Marijke Groenewoud

 

 Junioren A
 Jaar Heren  Dames
2019  Jur Veenje  Simone Veenstra
2018  Niels Visser  Marijke Groenewoud
2017  Niels Visser  Marijke Groenewoud
2016  Hendrik Poelstra  Iza Stekelenburg

 

Neo-Senioren  19-20 jaar
 Jaar  Heren  Dames
 2019  Hendrik Poelstra  Marijke Groenewoud
 2018  Hendrik Poelstra
 2017
 2016  Steffie Wubben

 

 Senioren  vanaf 21 jaar
Jaar Heren Dames
2019  Redmer van der Meer  Letitia de Jong
2018  Redmer van der Meer  Letitia de Jong
2017  Jesse Ronner  Letitia de Jong
2016  Redmer van der Meer  Letitia de Jong

 

Marathonbeker Beste marathonrijder
 Jaar  Naam
2019  Klaas Poortinga
2018  Marijke Groenewoud
2017  Marijke Groenewoud
2016  Hendrik Poelstra
2015  Siewart Sjoerd Wiersma
2014  Marco van der Tuin
2013  Marco van der Tuin
2012  –
2011  Douwe Brouwer
2010  Sjouke Hellinga
2009  Douwe Brouwer
2008  Richard Touber
2007  Karsten van Zeijl
2006  Hendrik Hoogland
2005  Jelke van der Velde
2004  Hans Anema
2003  Maria Sterk
2002  Maria Sterk
2001  Maria Sterk

 

 Progressieprijs
 Jaar  Leeuwarden  Thialf
2019  Mats Bendijk
2018  Jildou Hoekstra
2017  Hessel van Berkum
2016  Jur Veenje
2015  Brecht Renema  Jur Veenje
2014  Marieke de Vries  Marijke Groenewoud
2013  Corrie Kroondijk  Marco van der Tuin
2012  Lidewij Sijtsma  Welmoed Poelstra
2011  Egbert-Jan Pool  Stella Kleinhuis
2010  Mathijs Kay Visser
2009  Feike Vrieswijk
2008  Abe Reitsma
2007  Maaike van Dijk
2006  Letitia de Jong
2005  Corina Strikwerda
2004  Harjan Sikma
2003  Klaas Schuiling
2002  Douwe Brouwer
2001  Mathijs Sterk
2000 Tjitze van der Velde
1999  Anne Sierskma

 

Lid van verdienste
Jaar  Naam
2019  Riemke Binnema
2018  Ada Bakker
2017  Hiske Schuiling
2016  Hanna Hoekstra
2015  Jacob Heslinga
2014  Douwe Brouwer
2013  Geertje Jongboom
2012  Jan van der Wal
2011  Baukje Boersma
2010  Gerard Ubbels
2009  Klaas Elting
2008  Siep Hoekstra